Ojnice kompr. JSK 1,2,3 - výbrusové šálky a lití do ojnice